การออกแบบวัตถุสามมิติ

1 11 2015

แนะนำการใช้โปรแกรม SketchUp

SU_Logo_Color

intro

การสอบปลายภาค

7 09 2010

การสอบปลายภาควิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนม.6

ข้อสอบเป็นข้อเขียนนะคะ ไม่ยากอย่างที่นักเรียนคิดนะคะ ตั้งใจอ่านและเตรียมตัวสอบให้ดีนะคะ ^_^

ระบบเลขฐานสอง

12 06 2010

ให้นักเรียนจดเนื้อหาตามเอกสารด้านล่างลงสมุดนะคะ

สัปดาห์หน้า จะมีการทดสอบเรื่องการแปลงเลขฐานสองและเลขฐานสิบนะคะ ^.^

โปรแกรมภาษา

9 06 2010
google map

9 06 2010