การสอบปลายภาค

7 09 2010

การสอบปลายภาควิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ของนักเรียนม.6

ข้อสอบเป็นข้อเขียนนะคะ ไม่ยากอย่างที่นักเรียนคิดนะคะ ตั้งใจอ่านและเตรียมตัวสอบให้ดีนะคะ ^_^

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: